Möjligheter för sparbanker att öka sin kapitalbas genom att ge ut sparbanksbevis

Skriftlig fråga 2011/12:502 av Källström, Emil (C)

Källström, Emil (C)

den 30 mars

Fråga

2011/12:502 Möjligheter för sparbanker att öka sin kapitalbas genom att ge ut sparbanksbevis

av Emil Källström (C)

till statsrådet Peter Norman (M)

För landsbygden, mindre städer och ett lokalt näringsliv har de lokala sparbankerna en stor betydelse. Sparbankerna är uttalat lokala vilket för med sig att de har en god förankring som är viktig såväl för de små och medelstora företagen som för privatpersoner. En springande punkt för möjligheten till utlåning är sparbankens kapitalbas.

I Norge har man i lag gjort det möjligt för sparbanker att ge ut egenkapitalbevis för att stärka de lokala sparbankernas kapitalbas. Det ger en möjlighet att genom dessa sparbanksbevis utvecklas och växa genom att nytt kapital tillförs verksamheten samtidigt som sparbanken huvudsakligen behåller det lokala huvudmannaskapet.

Sparbankerna kan i dag inte ta in externt kapital och därmed stärka sin finansiella styrka utan lagändring. Jag uppskattar att statsrådet genom tidigare uttalanden understrukit vikten av de lokala sparbankerna i det finansiella systemet. Statsrådet har tidigare medgett att de så kallade Basel 3-reglerna är utformade för stora internationella banker och att det i vissa delar kan finnas anledning att överväga en utformning av reglerna på ett proportionerligt sätt, anpassat till institutens storlek och verksamhet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

Har statsrådet för avsikt att verka för att ge sparbanker möjlighet att öka sin kapitalbas genom att de ges möjlighet att emittera sparbanksbevis?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-30 Anmäld: 2012-04-10 Besvarad: 2012-04-12 Svar anmält: 2012-04-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-12)