Miljöåtgärder i vattenkraften

Skriftlig fråga 2017/18:1342 av Emil Källström (C)

Emil Källström (C)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Nyligen presenterade regeringen ett förslag till ny lagstiftning för miljöprövning av vattenkraften (prop. 2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft).

Den nya lagstiftningen är ett resultat av energiöverenskommelsen som slutits mellan regeringen, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. Syftet med den nya lagstiftningen är att ge verksamheterna långsiktiga förutsättningar och möjliggöra investeringar för både ökad elproduktion och nödvändiga miljöåtgärder.

Överenskommelsen innebär att vattenkraften ska få moderna miljötillstånd.  Reglerna för prövning av vattenkraftverk och dammar förenklas så långt det är möjligt med hänsyn till behovet av att säkerställa en hållbar utveckling och utformas på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande i förhållande till miljönyttan.

En central del i den nya lagstiftningen är den nationella plan som ska vara vägledande för myndigheternas arbete med prövningarna och för vattenförvaltningen. Planen utarbetas av berörda myndigheter och kommer att beslutas av regeringen.

I delar av framför allt norra Sverige finns en oro för att den nationella planen kommer att utformas så att det inte sker en fullgod miljöprövning och att verksamheter eller till och med hela vattendrag helt undantas från krav på miljöåtgärder. Att nödvändiga miljöåtgärder vidtas är viktigt för att leva upp till EU-rättens krav, för att skydda hotade arter och för att utveckla bland annat fisketurism och besöksnäring.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

Kommer den nya lagstiftningen och den nationella planen kunna innebära att verksamheter eller hela vattendrag undantas från miljöprövning eller miljöåtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-05-23 Överlämnad: 2018-05-23 Anmäld: 2018-05-24 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga