Migrationsverkets skulder till kommunerna

Skriftlig fråga 2015/16:1557 av Tina Acketoft (L)

Tina Acketoft (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Oroligheter på många håll i världen har lett till att människor valt att lämna sina hemländer, och många söker sig till vårt land i hopp om ett bättre liv. Den stora tillströmningen av människor har satt landets kommuner på prov, och en stor utmaning har varit att kunna erbjuda boende och goda levnadsvillkor för alla.

Att tillhandahålla boenden, skola, sfi med mera innebär stora kostnader för landets kommuner. Ersättning från staten är avgörande för att kommuner ska klara av sitt uppdrag. Migrationsverket ansvarar för att ersättningar för asylmottagandet kommer kommunerna till del.

Men på många håll i landet uttrycker kommuner besvikelse över Migrationsverkets misslyckande när det gäller utbetalning av ersättningarna. Migrationsverket ligger efter i utbetalningarna, vilket drabbar kommunerna hårt. Enbart de 33 Skånekommunerna är Migrationsverket skyldigt mellan 1,5 och 2 miljarder kronor. Detta innebär inte bara en stramare budget utan även i vissa fall att lån behöver tas för att kunna betala ut löner till kommunens anställda.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern att göra för att kommunerna snabbare ska bli ersatta av Migrationsverket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-09-01 Överlämnad: 2016-09-02 Anmäld: 2016-09-08 Svarsdatum: 2016-09-16 Sista svarsdatum: 2016-09-16
Svar på skriftlig fråga