Migrationsverkets beslut om utvisning av Syed Latif

Skriftlig fråga 2015/16:1510 av Tina Acketoft (L)

Tina Acketoft (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Tidigare i år utvisades Syed Latif till hemlandet Bangladesh efter sex års vistelse i Sverige. Under den förhållandevis korta perioden hade Syed både hunnit med fyra års universitetsstudier och haft en 20 månaders anställning på ett valutaväxlingskontor i Malmö.

Migrationsverkets beslut om utvisning uppkom i samband med avslag på Syeds ansökan om arbetstillstånd. Beslutet togs mot bakgrund av att Syed fått sin anställning genom jobbförmedlingssajten Linkedin och inte genom Arbetsförmedlingen, vilket enligt Migrationsverket innebar att tjänsten inte var giltig. Anledningen som uppgavs var att tjänsten inte fanns synlig för europeisk arbetskraft som i sammanhanget prioriteras framför icke-europeisk sådan.

Ärendet har senare överklagats till EU-nivå, och tidigare i veckan kom Europeiska kommissionens tydliga utlåtande att unionslagstiftningen inte kräver att alla lediga jobb förmedlas på EU-nivå. Det är med andra ord fullt möjligt att använda alternativa rekryteringskanaler som finns tillgängliga. Detta gör att Syed i praktiken uppfyllt unionslagstiftningen, och utvisningen har skett på felaktiga grunder. Syed borde ersättas för den skada som åsamkats honom genom myndighetens agerande.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av det anförda, och hur avser ministern att säkerställa att liknande incidenter inte inträffar i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-17 Överlämnad: 2016-08-18 Anmäld: 2016-08-25 Svarsdatum: 2016-09-01 Sista svarsdatum: 2016-09-01
Svar på skriftlig fråga