Målet om 26 200 poliser till 2025

Skriftlig fråga 2021/22:913 av Katja Nyberg (SD)

Katja Nyberg (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Polismyndigheten har i dag stora utmaningar att kunna fullfölja sitt uppdrag. Det behövs ökade resurser både ekonomiskt och lagföringsmässigt. Det som är absolut viktigast är dock antalet aktiva poliser. Av dagens knappt 22 000 poliser arbetar endast ungefär 800 renodlat som områdes­poliser med brottsförebyggande och trygghets­skapande uppgifter i utpekade geografiska ansvars­områden.

Polismyndigheten har hittills misslyckats med att attrahera tillräckligt många till polisutbildningen. Trots att man lyckades återrekrytera 92 poliser 2021 slutade fler poliser än någonsin – 521 stycken. Antalet som slutar som polis överstiger därför stort antalet som man har lyckats återrekrytera.

Samtidigt har Polishögskolan stora svårigheter att fylla platserna på utbildningen. Antalet utbildningsplatser har ökat de senaste åren, men vid varje terminsstart gapar ett stort antal platser tomma. Totalt fanns det 1 020 studieplatser vid terminsstarten i januari 2022, och 650 personer hade fått bekräftad antagning. Nästan 40 procent av studieplatserna står alltså tomma vid början av utbildningen.

Rikspolischef Anders Thornberg säger att det behövs minst 1 000 studerande per termin för att målet om 26 200 poliser till 2025 ska uppfyllas.

Problemet är inte att det saknas intresse för att bli polis. Inför varje terminsstart söker cirka 20 000 personer utbildningen. Enligt dåvarande inrikesminister Mikael Damberg handlar det om att de sökande inte har tillräckliga meriter för att fylla utbildningsplatserna.

Det är den nionde utbildningsstarten i rad som inleds med mängder av vakanser, och nästan varje termin fylls inte cirka 300 platser. Det motsvarar ett normalstort polishus. Regeringens mål om 38 000 polisanställda, varav 26 200 poliser, till 2025 ser ut som om det kommer att bli svårt att nå.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att uppfylla sitt mål om 26 200 poliser till 2025? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-26 Överlämnad: 2022-01-26 Anmäld: 2022-01-27 Svarsdatum: 2022-02-02 Sista svarsdatum: 2022-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga