Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för tisdag 24 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Likvärdig cancervård i hela landet

Skriftlig fråga 2020/21:625 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sverige har en nationell cancerstrategi som ska utgöra grunden för arbetet med att utveckla cancervården. Strategin ska inte bara bidra till en sammanhållen kedja av vårdinsatser utan också bidra till kunskapshöjning inom svensk cancervård. Den goda palliativa vården som bygger på fyra hörnstenar är en viktig del i strategin.

Tyvärr har det visat sig, genom Svenska palliativregistret, att tillgången på specialistvård inom området palliativ vård skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Detta trots att regeringen satsat (sedan 2017 har regeringen investerat cirka 90 miljoner kronor årligen) på att förbättra de nationella kvalitetsregistren. Till detta förnyas årligen överenskommelserna mellan staten och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, gällande en jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider. Överenskommelsen omfattar 447 miljoner kronor, och där ingår palliativ vård.

Med tanke på de fortsatta ojämlikheterna krävs åtgärder för att alla invånare i Sverige, men framför allt de svårast sjuka, ska ha tillgång till den bästa vården i rätt tid oavsett var de bor. Det behövs åtgärder för att motverka ojämlikheterna inom specialistsjukvården för cancerpatienter och stärka upp tillsynen av att cancervården är jämlik regionerna sinsemellan. Man måste ta reda på hur cancervården påverkas ekonomisk. Ur ett patient- och anhörigperspektiv borde regeringen även ta reda på vilka risker patienten utsätts för genom den ojämlika cancervården.

Med hänvisning till ovan vill jag ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

Hur ämnar ministern verka så att det säkerställs att våra svårast sjuka har tillgång till den bästa specialistvården i rätt tid, oavsett vilken region man tillhör?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-11-20 Överlämnad: 2020-11-20 Anmäld: 2020-11-24 Svarsdatum: 2020-12-02 Sista svarsdatum: 2020-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga