Störningar i telefonin

Just nu kan det vara svårt att nå riksdagsinformation och Riksdagsbiblioteket samt att ansöka om pressackreditering via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se eller ringa växeln: 08-786 40 00. Arbete pågår med att rätta till felet.

långa handläggningstider hos Migrationsverket

Skriftlig fråga 2003/04:1561 av Gunnarsson, Rolf (m)

Gunnarsson, Rolf (m)

den 24 augusti

Fråga 2003/04:1561

av Rolf Gunnarsson (m) till statsrådet Barbro Holmberg om långa handläggningstider hos Migrationsverket

Jag ska ta ett exempel på hur orimligt lång handläggningstid det kan vara vid Migrationsverket:

Personen X har bott i Sverige (Dalarna) i åtta år. Han är professor (fast arbete), medborgare i ett annat EU-land, gift med en svenska sedan elva år och personen har inga noteringar i straff- och brottsregister.

Personen vill nu bli svensk medborgare. Det är då "problemen" dyker upp. Migrationsverket säger att handläggningstiden är ett och ett halvt år @ minst! Därtill kräver Migrationsverket förskott (1 500 kr) för ansökan. Om summans storlek har jag ingen åsikt @ men detta under förutsättning att handläggningstiden är normal, inte att en ansökan år 2004 ska besvaras först år 2006.

Med anledning av det sagda undrar jag om statsrådet tänker vidtaga åtgärder för att eliminera dessa långa handläggningstider vid ansökningar av denna art.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-08-24 Besvarad: 2004-09-07 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-07)