Läkares förskrivning av beroendeframkallande läkemedel

Skriftlig fråga 2006/07:1102 av Westerholm, Barbro (fp)

Westerholm, Barbro (fp)

den 27 april

Fråga

2006/07:1102 Läkares förskrivning av beroendeframkallande läkemedel

av Barbro Westerholm (fp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

I Sverige finns ett litet antal läkare som skriver ut stora mängder beroendeframkallande läkemedel till personer som antingen själva är beroende av medlen eller säljer dem vidare. Problemet är inte nytt och uppmärksammas nu åter i medierna. Socialstyrelsen och Apoteket AB har vad jag erfarit under lång tid försökt vidta åtgärder men det är uppenbart att det för att åstadkomma en förändring fordras ändringar både i de lagar som styr hälso- och sjukvården och i sekretesslagen.

Jag vill därför fråga socialminister Göran Hägglund vad han avser att göra för att på ett effektivt sätt åtgärda ovanstående problem.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-27 Anmäld: 2007-04-27 Besvarad: 2007-05-03 Svar anmält: 2007-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-03)