Lagstiftning för drönare vid brandbekämpning

Skriftlig fråga 2020/21:180 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utreder under hösten hur tekniken kring bland annat drönare kan effektivisera upptäckten av bränder i skog och mark. Att upptäcka skogsbränder i ett tidigt skede innebär bättre möjligheter att kunna samordna brandbekämpningen effektivt. Samtidigt pågår det andra privata initiativ för att också kunna använda stora drönare, inte bara för övervakning utan också för brandbekämpning. Det finns redan i dag drönare som kan ta en last på drygt 1 kubikmeter vatten med sig. Det finns flera fördelar med att kunna använda drönare. Den kanske mest uppenbara och viktigaste är att det inte riskerar människoliv i form av helikopter- och flygplanspiloter.

Att utveckla nya metoder genom ny teknik är viktigt. Minst lika viktigt är det att lagar och regler gör det möjligt när tekniken ska tas fram och sedan också när den är mogen att användas, att den tillåts användas.

Till årsskiftet kommer ett nytt regelverk för stora drönare som gäller inom EU. Detta är säkert välbehövligt men kommer att kräva mycket kunskap av dem som ska söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Det blir en balansgång mellan säkerhet och risken att försvåra och i värsta fall förhindra att ny teknik utvecklas.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att säkerställa balansen mellan säkerhet och möjligheten till teknikutveckling gällande stora drönare för bland annat brandövervakning och brandbekämpning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-10-07 Överlämnad: 2020-10-08 Anmäld: 2020-10-13 Svarsdatum: 2020-10-14 Sista svarsdatum: 2020-10-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga