Lagens begränsningar mot utbyggd kärnkraft

Skriftlig fråga 2021/22:592 av Arman Teimouri (L)

Arman Teimouri (L)

till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

Förlusten av fyra reaktorer och av stora volymer kraftvärme har lett till en kraftig försvagning av kraftsystemet söder om Dalälven. Det finns en del åtgärder som går att genomföra på kort sikt, men för att i grunden lösa problemen, för att säkra leveranssäkerheten och för att elanvändarna ska få rimliga och någorlunda förutsägbara priser krävs det mer planerbar elproduktion.

I södra Sverige är ny kärnkraft det enda realistiska alternativet. Men inte heller i norr finns det i praktiken något annat sätt att tillföra planerbar elproduktion.

Regeringen och ledande socialdemokrater har ofta återkommit till en beskrivning där det görs gällande att det skulle vara möjligt att, för den som önskar, bygga ny kärnkraft i Sverige. Det är en felaktig beskrivning.

Miljöbalkens 17 kap. 6 a § förbjuder regeringen att meddela tillstånd för nya reaktorer någon annanstans än där det redan finns reaktorer i dag. Därmed är det bara Vattenfall, Uniper och möjligen Unipers ägare Fortum, som kan bygga. Om någon av de här aktörerna skulle bygga skulle det avhjälpa elkrisen. Priserna skulle falla och företagens intäkter skulle minska, även om man gjorde en extra intäkt på den nya reaktorn.

Samma paragraf begränsar också antalet reaktorer som får vara i drift till tio. Även denna begränsning hämmar utbygganden av ny kärnkraft då de reaktorer som är aktuella att bygga är betydligt mindre än de befintliga. Fler än tio reaktorer kan mycket väl komma att behövas.

Begränsningarna tjänar till synes inget syfte. Men de blockerar nybyggnation av kärnkraft och därmed att det tillförs ny planerbar elproduktion. Därmed är det svårt att se hur vi ska komma till rätta med situationen i kraftsystemet i södra Sverige.

Liberalerna har länge arbetat för att miljöbalkens 17 kap. 6 a § ska avskaffas. Det är nu alltmer uppenbart att det brådskar.

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Annika Strandhäll:

 

Ämnar ministern ta initiativ för att avskaffa miljöbalkens 17 kap. 6 a §?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-13 Överlämnad: 2021-12-13 Anmäld: 2021-12-14 Svarsdatum: 2021-12-27 Sista svarsdatum: 2021-12-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga