Lagen om medling

Skriftlig fråga 2013/14:747 av Per-Johan Emtell (MP)

Per-Johan Emtell (MP)

till Justitieminister Beatrice Ask (M)

 

Lagen om medling vid brott tillkom 2002 och BRÅ fick i uppdrag att under en femårsperiod svara för att underlätta implementeringen av lagen. Kommunerna fick det huvudsakliga ansvaret för att tillämpa lagen. Andra berörda myndigheter är polisen och i viss mån även dömande myndigheter.

Medlingslagens syfte är dels att brottsoffret synliggörs dels att gärningspersonen blir uppmärksammad på konsekvensen av brottet och får chans att ångra sin gärning och be brottsoffret om förlåtelse. För att en medling skall komma till stånd krävs att båda parter frivilligt ställer upp och att en medlare genomför själva medlingsprocessen.

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask är: Hur ser justitieministern på sitt och departementets ansvar för att lagen tillämpas på det sätt som det var tänkt vid lagens tillkomst?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-08-11 Överlämnad: 2014-08-11 Besvarad: 2014-08-25 Sista svarsdatum: 2014-08-25
Svar på skriftlig fråga