Kulturbranschen - en miljardindustri

Skriftlig fråga 2019/20:2116 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

I förra veckan tog jag emot en skrivelse undertecknad av 15 eventteknikföretag. Skrivelsen uppmärksammades i Nya Wermlands-Tidningen och är ett upprop från kulturarbetare som levererar teknik och personal till turnéer och evenemang. Ett upprop från människor som inte alltid är i rampljuset men som har en betydande roll för åskådarupplevelse men också för hela kultursektorn i Sverige. De har kämpat för att hålla sina företag och anställda flytande under pandemin, men nu kräver de krafttag för att bevara Sveriges kulturindustri.

Teknikföretagare är en central del av kultur- och nöjesbranschens ekosystem, och även om det inte är de som står under strålkastarljuset har de en avgörande roll för de evenemang som ordnas i hela landet. Utan individerna bakom kulisserna av ekosystemet – alltifrån lokalarrangörerna till ljudteknikerna till biljettförsäljarna – fattas alla stora evenemang och konserter. När en del av ekosystemet drabbas, drabbas även resterande delar.

För att Sverige fortsatt ska vara konkurrenskraftigt behöver vi rusta upp alla delar av vår industri och underlätta företagandet. I Sverige är kultur- och nöjesbranschen en miljardindustri som sysselsätter omkring 200 000 personer, vilket är mer än bilindustrin. Tillsammans omsätter de 15 företag som skrivit under upproret 1 miljard kronor om året och har ca 400 personer som fast anställd personal. Under sommaren har ett av företagen tappat 96 procent av omsättningen. Vidtar vi inga åtgärder riskerar företag och affärsrelationer att raseras direkt. På lång sikt innebär det att kompetens kan gå förlorad som kommer att ta många år att bygga upp igen. Kompentens som har upprustats i vårt land under många år.

Utifrån ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan: 

 

Är ministern redo att vidta åtgärder för att underlätta företagande inom kultur- och nöjesbranschen under rådande pandemi?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-09-04 Överlämnad: 2020-09-07 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga