Krafttag mot plast i hav

Skriftlig fråga 2016/17:1396 av Lars Tysklind (L)

Lars Tysklind (L)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Nedskräpningen av våra hav är ett av vår tids största miljöproblem. Haven håller på att förvandlas till stora soptippar. Skräpet vållar stor skada på fåglar, fiskar och däggdjur. Plast bryts ned till mikroplast, som tar sig in i näringskedjan och skadar människor, djur och natur.

Den svenska havskusten måste återkommande städas från plast, och Liberalerna avsätter därför 200 miljoner kronor under fyra år för städning av stränder. Dessutom vill vi styra konsumtionen mot mer återvinning och förnybara råvaror och föreslår en plastpåseavgift om totalt 2 kronor per plastbärkasse. Genom att göra det dyrare att köpa bärkassar av fossilplast hoppas vi minska användningen av plastbärkassar.

Min fråga till miljöminister Karolina Skog är:

 

Kommer ministern och regeringen, i linje med Liberalernas förslag, att vidta konkreta åtgärder och avsätta resurser för att ta krafttag mot plast i haven och på stränderna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-05-15 Överlämnad: 2017-05-16 Anmäld: 2017-05-17 Sista svarsdatum: 2017-05-24 Svarsdatum: 2017-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga