Kortare jakttid på ripa

Skriftlig fråga 2020/21:2803 av Peter Helander (C)

Peter Helander (C)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

I dag är det tillåtet att jaga ripa ovanför lappmarksgränsen fram till den 15 mars i Norrbotten och Västerbotten och till den sista februari i Jämtland. Regeringens har nu beslutat att jakten ska ta slut den 15 februari i alla tre länen.

Detta beslut ifrågasätts kraftigt av jägarorganisationer och jägare i Norrbotten och Västerbotten. Det som förvånar mest är att regeringen går emot sin egen expertmyndighet, som man annars lutar sig kraftigt emot när beslut ska fattas. Naturvårdsverket hade föreslagit jakt på ripa i hela utbredningsområdet fram till den 15 mars.

En månads kortare jakttid på ripa i fjällen under vintertid gör att en jaktform som bedrivits i generationer i fjällkommunerna i praktiken försvinner. Vi har nyligen sett hur regeringen tagit ifrån Jägarförbundet det så kallade jakt- och viltvårdsuppdraget, vilket orsakat en folkstorm i jägarkåren. Beslutet att korta jakttiden på ripa är ytterligare ett steg mot att begränsa människors sätt att leva och verka i Norrland och riskerar att spä på den brist på tillit och förtroende som finns, vilket i sin tur leder till demokratiska klyftor i samhället.

Min fråga till statsrådet Jennie Nilsson är:

 

Varför väljer regeringen att i denna fråga gå emot sin egen expertmyndighet, när man aldrig gör det i till exempel rovdjursfrågor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-10 Överlämnad: 2021-05-11 Anmäld: 2021-05-18 Svarsdatum: 2021-05-19 Sista svarsdatum: 2021-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga