Konsumtion och klimat

Skriftlig fråga 2008/09:684 av Bolund, Per (mp)

Bolund, Per (mp)

den 27 februari

Fråga

2008/09:684 Konsumtion och klimat

av Per Bolund (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I sitt slutbetänkande skrev Klimatberedningen att ”det är av stort intresse att utveckla arbetet med att beräkna och följa hur stora utsläpp som orsakas av den samlade konsumtionen i Sverige för att komplettera och bredda den rapportering som görs av utsläppen inom landet”. Beredningen föreslog att Naturvårdsverket och SCB ges i uppdrag att föreslå hur sådan statistik kan tas fram, regelbundet uppdateras och kvalitetssäkras.

Senare har Naturvårdsverket i en rapport konstaterat att Sveriges utsläpp av växthusgaser är 25 procent högre när man utgår från konsumtionens samlade klimatpåverkan, än då man enbart ser till de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Varje svensk orsakar i genomsnitt utsläpp av tio ton växthusgaser. Utsläppen från den svenska konsumtionen behöver halveras till år 2020 om Sverige ska ta sin del av ansvaret för de globala utsläppsreduktioner som krävs.

Utsläppen från den privata konsumtionen delas i rapporten upp på aktiviteterna äta (drygt 25 procent), bo (drygt 30 procent), resa (knappt 30 procent) samt shoppa (knappt 15 procent).

Naturvårdsverkets fokus på konsumtionens klimatpåverkan kan dels ge en bättre bild av hur våra konsumtionsmönster påverkar det globala klimatet, dels innebär det en konkret och viktig information till alla hushåll om hur man kan minska sin egen klimatpåverkan.

Jag vill fråga miljöministern:

Avser ministern att ge Naturvårdsverket i uppdrag att fortsätta att beräkna och kommunicera den svenska konsumtionens klimatpåverkan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-27 Anmäld: 2009-02-27 Besvarad: 2009-03-04 Svar anmält: 2009-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-04)