Könsselektiva aborter

Skriftlig fråga 2009/10:353 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 16 december

Fråga

2009/10:353 Könsselektiva aborter

av Ameer Sachet (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Flickor är i många utvecklingsländer mer oönskade än pojkar. Flickor kostar hemgift och i patriarkala samhällen ses männen som de som för släkten vidare. Tillgången till modern teknik varigenom fostrets kön kan fastslås blir tyvärr utnyttjad i fel syften. Kvinnor tvingas till att abortera sina av männen oönskade flickor.

Mord på nyfödda flickor har varit en mörk och nedtystad del av den indiska historien. Omkring tio miljoner flickor uppges ha dödats före eller efter födelsen under de senaste två decennierna. I den senaste folkräkningen från 2001 i Indien märktes en kraftig minskning av antalet flickor under sex år. 1991 gick det 945 flickor på tusen pojkar. Tio år senare var det bara 927, enligt statlig statistik. I vissa delar av landet finns det i dag bara 800 flickor på tusen pojkar.

Antalet könsselektiva aborter i Indien ökar med tillgången till modern teknik som ultraljud. Ultraljudsundersökningarna har blivit lättillgängliga och kostar ungefär 14 dollar. En abort kostar mellan 30 och 60 dollar. Den illegala abortverksamheten beräknas nu omsätta omkring 250 miljoner dollar om året. Enligt den välmeriterade medicinska tidskriften The Lancets Internetupplaga aborteras 500 000 flickfoster om året.

Vilka initiativ inom EU och FN vill socialministern ta för att motverka könsselektiva aborter i världen i allmänhet och i Indien i synnerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-12-16 Anmäld: 2009-12-16 Besvarad: 2010-01-13 Svar anmält: 2010-01-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-13)