Konsekvensanalys inför försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet

Skriftlig fråga 2016/17:1328 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

I juni 2016 meddelade regeringen att de ställde sig bakom Vattenfalls bolagsstyrelses förslag att avyttra brunkolsverksamheten i Lausitzregionen i östra Tyskland. Affären har omgärdats av många frågetecken, brist på transparens samt kritik från ledande klimatforskare och den svenska och tyska miljörörelsen. Regeringen har tidigare motiverat sitt beslut med att det vore omöjligt att stoppa affären med nuvarande ägardirektiv och att det saknats parlamentariskt stöd för ändrade ägardirektiv. Regeringen har även hänvisat till de utredningar som gjorts med hjälp av utomstående rådgivare. Uppfattning om att regeringen inte skulle kunna ha stoppat försäljningen har dock kritiserats av såväl ledande jurister som Riksrevisionen. Vid konstitutionsutskottets utfrågning den 4 april i år medgav ministern att regeringen hade kunnat säga nej till affären, men att man med utgångspunkt i slutsatserna från de finansiella rådgivarna samt utifrån sina egna bedömningar hade kommit fram till att det inte vore affärsmässigt att stoppa affären.

Regeringen har valt att sekretessbelägga alla dokument som rör handläggningen av ärendet. Bakgrunden torde vara politisk, det finns inga bärande konkurrensmässiga skäl att undanhålla informationen. I stort sett samtliga handlingar har varit hemligstämplade fram till november 2016. Därefter har hemligstämpeln delvis ändrats. I samband med nya önskemål i början av 2017 om att få ta del av handlingarna har det gjorts en ny genomgång av sekretessen. Fortfarande är dock stora delar av materialet hemligstämplat. Av genomgången av de få dokument där sekretessen lyfts framgår dock att regeringen har varit mycket aktiv i försäljningsprocessen, i realiteten pådrivande. I det pågående Magnoliamålet, där den svenska staten stäms för att ha underlåtit att ingripa i försäljningen av Vattenfall, beskrivs hur staten agerat i strid med den omsorgsplikt som framgår av 1 kap. 2 § regeringsformen.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Inför försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet, såg ministern till att regeringen gjorde någon analys av de sociala och miljömässiga konsekvenserna av en eventuell försäljning och om så är fallet, kommer denna analys att offentliggöras?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-05-02 Överlämnad: 2017-05-03 Anmäld: 2017-05-04 Svarsdatum: 2017-05-10 Sista svarsdatum: 2017-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga