Kinas agerande gentemot västerländska demokratier

Skriftlig fråga 2021/22:687 av Joar Forssell (L)

Joar Forssell (L)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Vårt baltiska grannland Litauen har under den senaste tiden utsatts för alltmer påtryckningar från kommunistpartiet i Kina och regimen i Beijing, bland annat efter att Litauen öppnat ett handelskontor i det demokratiska Taiwan och tillåtit landet att öppna ett representationskontor i Vilnius.

Som svar har regimen i Beijing utvisat den litauiske ambassadören, kallat hem sin egen ambassadör och infört flera åtgärder i syfte att försvåra handel mellan länderna. Konflikten har fortgått under året, och Ann Lindes litauiske utrikesministerkollega, Gabrielius Landsbergis, har under förra veckan (den 12–17 december) vädjat om hjälp från EU med att hantera Kinas försök att utpressa landet att backa i sina relationer med Taiwan. Kina har också infört icke-offentliga sanktioner mot flera litauiska företag.

Litauen är precis som Sverige ett litet land i norra Europa, en välfungerande demokrati och en ekonomi med stort behov av öppenhet mot världen. Om de vågar stå upp för våra gemensamma demokratiska värderingar även när diktaturer hotar och hatar så borde vi också kunna göra det.

Som Landsbergis mycket riktigt påpekat ska Kinas agerande inte ses som en isolerad händelse utan som en strategisk manöver från en snabbt växande diktatur att agera mot demokratiska västerländska demokratier. I dessa frågor är det därför viktigt att EU agerar samlat och med full kraft.

Jag vill med anledning av detta fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser ministern att agera för att förmå EU att stå upp mot Kina och försvara vår gemensamma handelspolitik, och i så fall, hur?​

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-22 Överlämnad: 2021-12-22 Besvarad: 2022-01-05 Sista svarsdatum: 2022-01-05 Anmäld: 2022-01-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga