Kärnvapen på svensk mark

Skriftlig fråga 2008/09:982 av Rådberg, Peter (mp)

Rådberg, Peter (mp)

den 27 maj

Fråga

2008/09:982 Kärnvapen på svensk mark

av Peter Rådberg (mp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Den 8 juni 2009 startar Natoövningen Loyal Arrow. Det blir första gången som en svensk regering upplåter åt Nato att planera och genomföra en renodlad Natoövning på svenskt territorium.

Regeringen anser att övningen är ett rutinärende vilket har medfört att regeringen inte informerade riksdagen om övningen. Det är obegripligt att regeringen har kommit fram till den slutsatsen då det inte finns någonting som är rutin med denna övning där ett femtiotal stridsflyg och omkring 2 000 soldater från tolv deltagande länder, varav tio Natoländer, kommer att öva på svensk mark. Dessutom skickar Storbritannien sitt hangarfartyg, HMS Illustrious, till Bottenviken – vilket för övrigt är första gången någonsin som ett så stort militärfartyg passerar norr om Ålands hav. Risken är dessutom stor att hangarfartyget är kärnvapenbestyckat.

Regeringens beslut att godkänna övningen är ett tydligt trendbrott och handlar om någonting helt nytt i svensk säkerhetspolitik. Övningen gör att Sverige knyts allt intimare samman med Nato och att vår militära alliansfrihet hotas. Sverige har tidigare utgått ifrån att de fartyg från kärnvapenstater som gästar vårt land inte har med sig kärnvapen vid ett besök. Enligt svensk lag är det förbjudet att föra in kärnvapen på svenskt territorium. Enligt tidningsuppgifter kommer övningsledningen att begära tillstånd för hangarfartyget att få tillträde till svenskt territorium.

Kommer försvarsministern att verka för att svensk lag följs och kräva garantier från Storbritannien att HMS Illustrious inte medför kärnvapen om fartyget begär tillträde till svenskt territorium?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-27 Anmäld: 2009-06-01 Besvarad: 2009-06-03 Svar anmält: 2009-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-03)