initiativ för statsberoende kommunal planering

Skriftlig fråga 2004/05:1969 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 30 juni

Fråga 2004/05:1969

av Gunnar Andrén (fp) till statsrådet Ulrica Messing om initiativ för statsberoende kommunal planering

Den 25 januari besvarade statsrådet interpellation 2004/05:233 om vilka åtgärder regeringen avsåg att vidta för att säkerställa att kommunala stadsplaneringsönskemål vinner tillbörlig hänsyn och respekt när staten, exempelvis genom Banverket, beslutar hur den önskar dra järnvägar genom orter där motstridiga planerings- och ekonomiintressen föreligger.

Bakgrunden var diskussionen om hur dragningen av Ådalsbanan genom Sundsvall påverkar regionens utveckling och där stadens funktioner och kommunala plan- och planeringsönskemål begränsas av statens planer.

Statsrådet uttryckte förståelse för de problem som uppstått och underströk att regeringen vid fastställelsen av Banverkets förslag till långtidsplan 2004@2014 uttryckligen angett att beslutet inte innebar något ställningstagande i tillåtlighetsfrågor enligt 17 kap. miljöbalken och inte heller i frågor som avgörs vid fastställelse av järnvägsplan.

I dag ligger en död hand över planeringen av centrala Sundsvall. I liknande fall, bland annat i Stockholm, har särskilda förhandlare utsetts att föra beslutsprocessen vidare. Nya initiativ behövs för att i Sundsvall involvera fler parter @ företag, näringsliv, fack, andra organisationer, SJ, Green Cargo, länsstyrelse och landsting @ för att hitta nya infallsvinklar och lösningar så att Sundsvall som stad och central transportknutpunkt kan fungera i framtiden.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att ambitionerna från den 25 januari 2005 ska kunna förverkligas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-06-30 Besvarad: 2005-07-06 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-06)