Industriellt fiske i Stockholms skärgård

Skriftlig fråga 2020/21:1646 av Nina Lundström (L)

Nina Lundström (L)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Skärgården är betydelsefull för både företag, fritidsboende och besökare. Fritidsfisket betyder mycket för både fritid och rekreation. Det är fastställt att bestånden av fisk i Stockholms skärgård har minskat dramatiskt under årens lopp. Samtidigt som fritidsfisket och det småskaliga kustfisket upplever en minskning av bestånden finns stora industriella flottor som ligger precis vid fyra sjömil från baslinjen. Det småskaliga fisket är viktigt för utvecklingen i skärgården. Utanför Landsort kunde exempelvis i slutet av januari noteras fem stora industriella flottor vid samma tillfälle. De stora industriella fiskefartygen tar upp stora mängder fisk, särskilt när strömming samlas i stora stim inför leken. En möjlig lösning är att flytta trålgränsen till tolv sjömil från baslinjen. Det skulle kunna påverka de lokala bestånden positivt och därmed värna fritidsfisket liksom det småskaliga kustfisket. Havs- och vattenmyndigheten har inget uppdrag att arbeta med frågan om flytt av trålgränsen. En flytt av trålgränsen kräver även samordning inom EU för att bli effektiv.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att värna det lokala fisket och skärgårdens utvecklingsmöjligheter, till exempel genom att flytta ut trålgränsen från fyra till tolv sjömil från baslinjen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-04 Överlämnad: 2021-02-04 Anmäld: 2021-02-05 Svarsdatum: 2021-02-17 Sista svarsdatum: 2021-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga