ICAO och skatt på flygbränsle

Skriftlig fråga 2017/18:201 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Mellan den 30 oktober och den 17 november äger Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) 212:e session rum i Montreal i Kanada. Som bekant är den internationella flygindustrin helt befriad från skatt på bränsle. I en tid då klimatförändringen blir alltmer påtaglig och det råder en bred samsyn kring att alla områden måste ta ett större ansvar för sina utsläpp är det märkligt och inte hållbart att flygbranschen är skattebefriad.

Den internationella flygindustrins skattebefrielse finns fastslagen i den så kallade Chicagokonventionen från 1944 – långt före internationella klimatförhandlingar och Parisavtalet. Chicagokonventionen utgör grunden för ICAO:s arbete. Därför torde ICAO-mötet vara ett bra tillfälle att verka för att ta bort det internationella flygets undantag från bränsleskatt.

Jag vill därför fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Avser statsrådet att verka för att Sverige under ICAO-mötet, genom EU eller som enskilt land, ska agera för att den internationella flygsektorns undantag från bränsleskatt ska tas bort?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-01 Överlämnad: 2017-11-02 Anmäld: 2017-11-07 Svarsdatum: 2017-11-08 Sista svarsdatum: 2017-11-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga