Höjda polislöner enligt riksdagens beslut

Skriftlig fråga 2018/19:133 av Tomas Tobé (M)

Tomas Tobé (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I den budget för 2019 som riksdagen har beslutat om, utifrån ett förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna, ingår en särskild satsning på höjda polislöner i Sverige. Särskilda medel om 360 miljoner kronor är i budgeten avsatta för detta ändamål under 2019. Det handlar alltså om medel som ska användas till höjda polislöner utöver sedvanlig löneförhandling och inte till något annat.

Dock ger nu uttalanden från inrikesministern intryck av att ministern inte avser att säkerställa att den särskilda satsningen på höjda polislöner i budgeten genomförs (SVT:s Agenda den 3 februari 2019).

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Avser statsrådet att säkerställa att den särskilda lönesatsningen blir verklighet, så att polisens löner höjs i enlighet med vad Sveriges riksdag har beslutat om?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-04 Överlämnad: 2019-02-05 Anmäld: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga