Högnivåföreträdare för Sverige vid vinter-OS i Beijing 2022

Skriftlig fråga 2020/21:3139 av Fredrik Malm (L)

Fredrik Malm (L)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Vinter-OS i Beijing 2022 kommer att äga rum samtidigt som situationen för de mänskliga rättigheterna snabbt försämras i den autonoma regionen Xinjiang, där uigurer och andra minoritetsgrupper utsätts för omfattande tvångsarbete, tvångssterilisering, politisk indoktrinering och godtycklig internering. På senare år har den kinesiska regimens statligt orkestrerade och systematiska övergreppspolitik mot alla som anses agera mot statens intressen hårdnat. Kristna, uigurer, anhängare av falungong eller av Dalai Lama samt demokratianhängare i Hongkong är några andra grupper som förföljs med den kinesiska kommunistiska diktaturens fulla kraft.

De olympiska spelen är ett av världens största och mest prestigefyllda sportevenemang. Där möts de främsta idrottarna från alla nationer för att tävla och visa sin förmåga.

I september 2020 publicerades ett brev från 160 människorättsgrupper med uppmaningen till ledningen för Internationella olympiska kommittén att Beijing skulle mista värdskapet för vinter-OS med anledning av den kinesiska regimens agerande i Hongkong och internering av uigurer i Xinjiang. I brevet anges att ”IOK måste erkänna att den olympiska andan och de olympiska spelen kommer att drabbas av ytterligare skada om den försämrade krisen för de mänskliga rättigheterna i alla områden under Kinas kontroll helt enkelt ignoreras”.

När uigurernas och andra förföljda gruppers mänskliga rättigheter kränks i Kina måste Sverige agera tydligt för att säkerställa att ett vinter-OS i Beijing, om det blir av, inte förvandlas till ett propagandaverktyg för den kinesiska regimen.

Jag vill därför fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Kommer regeringen att säkerställa att inga högnivåföreträdare för Sverige närvarar vid invigningen av ett vinter-OS i Beijing och andra officiella ceremonier i samband med ett sådant evenemang?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-07 Överlämnad: 2021-06-08 Anmäld: 2021-06-09 Svarsdatum: 2021-06-16 Sista svarsdatum: 2021-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga