höga elpriser

Skriftlig fråga 2002/03:1028 av Klockare, Lennart (s)

Klockare, Lennart (s)

den 28 maj

Fråga 2002/03:1028

av Lennart Klockare (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om höga elpriser

Debatten om de rekordhöga elpriserna har varit livlig under den gångna vintern. Konsumenter, som inte aktivt har följt prisutvecklingen hos olika kraftbolag, har drabbats av obehagliga överraskningar när elräkningen för villan plötsligt är tre gånger större än för grannen. Vid en internkontroll av den nordiska elbörsen i Oslo, där Svenska Kraftnät är hälftenägare, har misstänkt manipulation med elpriserna upptäckts i dagarna.

Sammantaget kan man säga att konsumenterna fullständigt har tappat kontrollen över elmarknaden. Trots att vi alla är helt beroende av elkraft, är det i dag i det närmaste omöjligt att ha rimlig överblick över priserna. Det försvårar möjligheten att ha kontroll över boendekostnaderna för landets villa- och radhusägare liksom driftkostnaderna för småföretagare.

Jag vill fråga näringsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att förenkla priskontrollen för elkonsumenter.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-28 Anmäld: 2003-05-28 Besvarad: 2003-06-04 Svar anmält: 2003-06-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-04)