Handläggningstiderna på NFC

Skriftlig fråga 2014/15:494 av Anders Hansson (M)

Anders Hansson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I slutet av 2014 avlämnade justitieombudsmannen Cecilia Renfors ett uttalande om att handläggningstider hos dåvarande Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) tyvärr var alltför långa, speciellt avseende vapenundersökningar. Den 1 januari 2015 bytte SKL namn till Nationellt forensiskt centrum (NFC). De långa handläggningstiderna uppgavs medföra att förundersökningar tog väsentligt längre tid och att häktningstiderna för misstänkta därmed ökade.

NFC hanterar ca 100 000 ärenden om året. En mindre del av dessa klassas som så kallade förtursärenden. De kan vara stämplade som brådskande då gärningsmannen sitter häktad eller att datum för åtal redan bestämts.

Andelen ärende som stämplas med förtur verkar dock öka dramatiskt. Då dessa ärenden måste hanteras först riskeras dröjsmål på övriga ärenden som inte har fått förtur. Detta kan tyvärr innebära att misstänkta personer får sitta frihetsberövade längre än vad som är rimligt.

Min fråga till statsrådet Anders Ygeman är:

Avser statsrådet att ta några initiativ i syfte att minska handläggningstiderna för vapenärenden på NFC?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-05 Överlämnad: 2015-05-05 Anmäld: 2015-05-06 Svarsdatum: 2015-05-13 Sista svarsdatum: 2015-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga