Handel med västsahariska produkter

Skriftlig fråga 2016/17:1182 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

EU-domstolen slog i en dom från den 21 december 2016 fast att Västsahara inte är en del av Marocko. Det betyder att EU:s fördjupade handelsavtal från år 2012 med Marocko, som gäller jordbruks- och fiskeprodukter, inte inkluderar Västsahara utan enbart Marocko. Inte heller Associationsavtalet mellan EU och Marocko från år 2000 innefattar Västsahara.

I domen fastslås att Marocko inte har rätt till Västsaharas naturresurser. Det betyder att inga EU-länder och institutioner i dessa länder har rätt att teckna avtal med Marocko om västsahariska produkter.

Mot den bakgrunden vill jag ställa följande fråga till statsrådet Ann Linde:

 

Anser statsrådet att svenska myndigheter eller statligt ägda bolag, utifrån EU-domstolens dom, kan ge finansiellt stöd eller garantier till svenska bolags aktiviteter i Västsahara, utan Polisarios samtycke?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-31 Överlämnad: 2017-04-04 Anmäld: 2017-04-05 Svarsdatum: 2017-04-12 Sista svarsdatum: 2017-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga