Handel med Brasilien

Skriftlig fråga 2019/20:1446 av Elin Segerlind (V)

Elin Segerlind (V)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Granskning av avverkningen av regnskogarna i Amazonas ökar. Avskogningen är allvarlig både för miljön på plats och för klimatet. Forskare varnar också i samband med coronapandemin för att ökad skövling av regnskog kommer att leda till att vi drabbas av fler pandemier.

De skogsbränder som härjade i Amazonas under sommaren 2019 hänger tätt samman med skövlingen eftersom de flesta bränder är anlagda för att ta fram mer jordbruksmark. Avskogningen är främst en konsekvens av ökat kommersiellt jordbruk för export av soja, kött, palmolja och trä. Boskapsuppfödning är den största direkta orsaken till avskogning men hänger tätt samman med sojaproduktionen eftersom den ofta tar över tidigare boskapsområden, vilket gör att boskapsuppfödningen tränger allt längre in i skogarna. Samtidigt går den absolut största delen av den soja som produceras till djurfoder.

Under 2018 importerade Sverige runt 204 000 ton soja, vilket är en liten del av den totala importen till hela EU. År 2016 var en tredjedel av det importerade köttet till EU från Brasilien, omkring 141 000 ton.

Den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro fortsätter att uppmuntra till skogsavverkning för att utvidga skogsbruket. Likaså har han motarbetat internationellt bistånd till skogen. Finlands finansminister uppmanade den 13 september 2019 till ett EU-stopp för import av kött och soja för att sätta press på den brasilianska regeringen att stoppa avskogningen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder på nationell nivå och EU-nivå för att stoppa import och handel med soja, kött och palmolja som produceras genom avskogning i Brasilien?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-28 Överlämnad: 2020-05-29 Anmäld: 2020-06-01 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga