Gränshandelns och det nordiska samarbetets betydelse för småföretagare

Skriftlig fråga 2019/20:1209 av Arman Teimouri (L)

Arman Teimouri (L)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

När det nordiska samarbetet utmanas i spåren av coronapandemin får det katastrofala följder för näringslivet. Exempelvis är många småföretagare i Värmland direkt beroende av inkomster från gränshandeln med Norge för sin överlevnad. För många företag vid gränsen utgör norrmän uppemot 80–90 procent av kunderna. Det är därför med djup oro jag ser hur ett annars välmående gränsnäringsliv nu riskerar förfall.

Utgångspunkten för det nordiska samarbetet är ett fokus på områden där en gemensam nordisk insats skapar ett mervärde för de nordiska länderna och deras medborgare. Småföretagarna och gränshandeln i Värmland är ett tydligt exempel på sådant mervärde. Om dessa företag går i konkurs försvinner även ett stort antal jobb i regionen, vilket riskerar att ytterligare förvärra situationen.

I den rådande krissituationen i kölvattnet av coronapandemin behövs ett stärkt nordiskt samarbete. En gemensam arbetsmarknad är grunden för det nordiska samarbetet och något som måste stöttas i kristider. Det nordiska samarbetet är viktigt att försvara och utveckla – såväl i normalläge som i rådande krisläge.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att stärka och framför allt skydda det nordiska samarbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-04-17 Överlämnad: 2020-04-20 Anmäld: 2020-04-21 Svarsdatum: 2020-04-29 Sista svarsdatum: 2020-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga