GATS-avtalet och den svenska alkoholpolitiken

Skriftlig fråga 2006/07:1039 av Westerholm, Barbro (fp)

Westerholm, Barbro (fp)

den 13 april

Fråga

2006/07:1039 GATS-avtalet och den svenska alkoholpolitiken

av Barbro Westerholm (fp)

till statsrådet Sten Tolgfors (m)

GATS-avtalets artikel VI föreskriver villkor för nationella regleringar inom de områden där medlemsländerna gjort så kallade åtaganden i GATS-avtalet. Sverige har där undantagit detaljhandel med alkohol. Partihandel, servering och reklamtjänster rörande alkohol omfattas däremot av GATS-avtalet och det finns en risk för att de svenska regleringarna vi i dag har på området kan ifrågasättas utifrån den planerade utformningen av GATS-avtalet.

Jag vill fråga statsrådet Sten Tolgfors hur han i samband med GATS-avtalet avser att värna Sveriges självbestämmande när det gäller de regleringar som är en del av svensk alkoholpolitik och om vilka det rått politisk enighet.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-04-13 Anmäld: 2007-04-13 Besvarad: 2007-04-20 Svar anmält: 2007-04-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-20)