Fria diskussioner som demokratihot

Skriftlig fråga 2020/21:1843 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Pandemin har gett Sverige och hela världen djupa sår. Utöver svåra sjukdomsfall, dödsfall samt de olika uppoffringar som enstaka individer tvingats göra har vi sett hur möjligheten att mötas i det fysiska rummet har minskat. Således är möjligheten att mötas digitalt kanske viktigare än någonsin – även ur ett demokratiskt perspektiv.

Det är fullt naturligt att olika åsikter möts i Sverige. Vissa försvarar myndighetsbeslut medan andra kritiserar dem. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att förbli. Under pandemin har vi dock tvingats se återkommande fall där kritiker av myndigheterna och den svenska så kallade coronastrategin konsekvent har hånats och tystats. De har kallats för allt ifrån hobbyepidemiologer till amatörvirologer eller coronaalarmister. I tv-studior har allt som oftast myndigheterna fått tala oemotsagt, samtidigt som den, ur ett internationellt perspektiv, extrema svenska hållningen i kampen mot covid-19 har kommit att framstå som det självklara trots att den ses som en smått galen strategi av forskare i hela världen. Det har således varit ett mycket osunt debattklimat.

Så plötsligt lyftes vad som kallades för hot mot demokratin i Sveriges Radio: Media Watchdogs of Sweden (MEWAS), ett Twitterkonto helt okänt för den breda allmänheten med några hundra följare, samt en Facebookgrupp med ungefär lika många medlemmar. De ungefär 200 privatpersoner som ingick i Facebookgruppen – akademiker, olika EU-medborgare samt forskare – hängdes ut som ett hot då de haft internationella kontakter samt uttryckte kritik gentemot det som av svenska myndigheter kallas för coronastrategi.

Är skarp kritik av coronapolitiken i kombination med kontakter utomlands ett hot mot det svenska samhällets frihet? Hur kommer det sig att statsfinansierade medier väljer att tala om just detta, samtidigt som några av Sveriges ledande experter inom virus, epidemiologi och smittspridning – och som konsekvent under pandemin kritiserat den svenska hållningen – har tvingats utstå återkommande glåpord?

Mot bakgrund av ovanstående önskas kultur- och demokratiminister Amanda Lind svara på följande fråga:

 

Avser ministern att förändra styrningen av public service-bolagens uppdrag och verksamhet i syfte att säkerställa medborgarnas rätt till yttrande- och åsiktsfrihet gentemot bland annat staten med tillhörande myndigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-16 Överlämnad: 2021-02-17 Anmäld: 2021-02-23 Svarsdatum: 2021-02-24 Sista svarsdatum: 2021-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga