förvaring av automatkarbin i bostad

Skriftlig fråga 2000/01:702 av Eberstein, Susanne (s)

Eberstein, Susanne (s)

den 14 februari

Fråga 2000/01:702

av Susanne Eberstein (s) till försvarsminister Björn von Sydow om förvaring av automatkarbin i bostad

Hemvärnsman äger rätt att ha automatkarbin hemma, vilket ställer speciella krav på redlighet och personligt ansvar. Därför måste man ha fullgjort en minst 90 dagar lång militär grundutbildning och genomgått en grundlig personkontroll innan någon antas som hemvärnsman.

Det finns ca 50 000 hemvärnsmän i Sverige. Under de senaste åren har årligen ca tio automatvapen stulits från dem. I massmedier uppges dock att stölderna har blivit avsevärt många fler och det framförs kritik mot att vapen får förvaras hemma. Hantering och förvaring av skjutvapen regleras i olika lagar, förordningar och föreskrifter. Försvarsmakten försöker genom olika åtgärder fortlöpande höja säkerheten, bl.a. nu genom patronlägeslås.

Eftersom många av hemvärnsmännen bor i små hyreslägenheter och t.o.m. i studentrum, bör det inte vara alltför svårt för en vapentjuv att få tag på de olika delarna till en automatkarbin och nyckeln till patronlägeslåset där. Av den anledningen är det högst tveksamt om det är lämpligt att unga hemvärnsmän tvingas förvara sina vapen i bostaden.

Jag vill fråga försvarsministern om han är beredd att vidta åtgärder för att hemvärnsmän slipper att förvara sina vapen i bostaden.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-02-14 Anmäld: 2001-02-20 Besvarad: 2001-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-02-28)