Försvarsmaktens kostnader för statsflyget

Skriftlig fråga 2016/17:305 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I Försvarsmaktens uppgifter ingår att stå för statsflyget, vilket används för att transportera kungahuset, regeringen och försvarsledningen. Försvarsmakten har tre flygplan till förfogande för att klara uppgiften. Flygning med statsflyget är reglerat i statsflygsförordningen (1999:1354). I förordningen finns reglerat vilken prioriteringsordning som ska gälla för dem som använder statsflyget.

Den kostnad (10 800 kronor per timme) som Försvarsmakten tar ut i dag för att disponera statsflyget för statschefen och regeringen ligger betydligt under marknadspriset för motsvarande tjänst. Detta innebär att Försvarsmakten själv får bära den största delen av de reella kostnaderna för statsflyget.

Dessutom får Försvarsmakten endast betalt för den del av resan som statsledningen utnyttjar. Det vill säga, om det finns ett behov av att flyga statsflyget hem till Sverige från en plats dit man har flugit reguljärt måste Försvarsmakten bekosta ditresan för att hämta upp dem som ska flygas hem.

Försvarsmakten har själv lyft fram frågan om att man vill se att rutinerna för beställning av statsflyget förtydligas. Detta önskemål från Försvarsmakten kom efter uppgifter i medier 2015 om att statsflyget som varit baserat på Arlanda flugit fyra mil till Bromma flygplats för att hämta upp ministrar, däribland statsminister Stefan Löfven, vid tre tillfällen.

I grunden behöver Försvarsmakten alla sina tilldelade medel för att säkra och förbättra den svenska försvarsförmågan.

Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist är följande:

Har försvarsministern för avsikt att se över vilka kostnader dagens organisation av statsflyget innebär för Försvarsmakten och om prissättningen är rimlig utifrån de utgifter som statsflyget innebär för Försvarsmakten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-10 Överlämnad: 2016-11-10 Anmäld: 2016-11-11 Svarsdatum: 2016-11-16 Sista svarsdatum: 2016-11-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga