Förmånsbeskattning av fyrhjulingar för Sveriges bönder och skogslantbrukare

Skriftlig fråga 2019/20:15 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den som har en fyrhjuling i företaget riskerar en kännbar skattesmäll, varnar Skattebetalarnas förening för i ett inlägg. Skatteverkets tolkning av reglerna för förmånsbeskattning har fått stöd i ett antal kammarrättsdomar och får därmed anses vara vägledande. Detta kommer att få orimliga konsekvenser för många av Sveriges småföretagare. I en dom från kammarrätten ifrågasattes inte nyttan med en fyrhjuling i verksamheten, men eftersom det var möjligt att använda den på fritiden så har Skatteverket fastställt ett mycket högt förmånsvärde på 3 000 kronor – per månad.

Lantbrukaren förmånsbeskattades inte för att faktiskt ha använt företagets fyrhjuling på fritiden utan för att han hade haft möjligheten att göra det. Att en lantbrukare eller andra småföretagare som behöver en fyrhjuling i företaget per automatik ska kunna avkrävas tusentals kronor per månad är inte rimligt, och regeringen borde snarast överväga en lagändring.

Det har nu kommit kammarrättsdomar där man förmånsbeskattar jordbruksföretagare för deras möjlighet att använda en fyrhjuling på fritiden.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka initiativ till förändrad lagstiftning avser ministern att vidta för att undvika att orimliga skattekonsekvenser uppstår?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-13 Överlämnad: 2019-09-16 Anmäld: 2019-09-17 Svarsdatum: 2019-09-25 Sista svarsdatum: 2019-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga