foderfiske

Skriftlig fråga 2000/01:579 av Schlaug, Birger (mp)

Schlaug, Birger (mp)

den 25 januari

Fråga 2000/01:579

av Birger Schlaug (mp) till miljöminister Kjell Larsson om foderfiske

Under de senaste åren har en diskussion förts om hur fiskbestånden i Östersjön ska utnyttjas. En viktig princip är att det ska fiskas fisk för mänsklig konsumtion på ett miljövänligt sätt. Denna typ av fiske främjar även de bofasta i skärgårdarna och bidrar därmed till en levande skärgård, något bl.a. Länsstyrelsen i Södermanland påpekat.

Det s.k. foderfiskfisket har emellertid under de senaste åren ökat mycket kraftigt. Enligt SCB:s senaste statistik gick 85,1 % av den på ostkusten landade kvantiteten till foderfisk. Mycket stora mängder uppväxande fisk tas av de stora, motorstarka fartygen med småmaskiga trålar. Detta drabbar inte minst den sörländska skärgården.

Riktat foderfiske är numera förbjudet i huvudbassängen i Östersjön. Vid strömmingsfiske får inte heller småmaskiga trålar användas i huvudbassängen. Fiske efter skarpsill få endast ske för humankonsumtion. Ändå går en så stor del av totalfångsten fortfarande till foderändamål. Det krävs ändring på detta. Nu. Åtgärder måste till.

Avser miljöministern agera i denna fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-01-25 Anmäld: 2001-01-31 Besvarad: 2001-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-02-02)