Firande på Migrationsverket

Skriftlig fråga 2005/06:703 av Lindgren, Ulrik (kd)

Lindgren, Ulrik (kd)

den 21 december

Fråga 2005/06:703 av Ulrik Lindgren (kd) till statsrådet Barbro Holmberg (s)

Firande på Migrationsverket

Enligt uppgifter i massmedierna firade tjänstemän på Migrationsverket i Solna, på kontorstid och i verkets lokaler, avvisningen av en asylsökande familj med ett svårt sjukt barn. Flera avvisningar ska, enligt uppgift, ha firats på liknande sätt. Det visar på att en oansvarig kultur har utvecklats inom myndigheten. Att myndighetspersonal firar avvisningar är givetvis mycket stötande. Dessutom strider förtäring av alkoholhaltiga drycker på det sätt som skett på Migrationsverket mot myndighetens skriftliga arbetsmiljöplan.

Dessa uppgifter kommer samtidigt som Migrationsverket meddelar att ett nytt etiskt råd kommer att inrättas på myndigheten från och med den 1 februari 2006. Rådet kommer att ha en rådgivande funktion och fungera som ett samtalsforum och ett stöd till ledningen i etiska frågor. Redan tidigare har personalen genom ett elektroniskt forum på verkets intranät haft möjlighet att få etisk vägledning i konkreta fall.

Det är viktigt att det finns en värdemässig medvetenhet i det vardagliga arbetet på Migrationsverket och att den etiska diskussionen hålls levande bland tjänstemännen.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att motverka den kultur på Migrationsverket som innebär att avvisningar firas, också med alkoholhaltiga drycker?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-12-21 Besvarad: 2006-01-11 Svar anmält: 2006-01-17 Anmäld: 2006-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-11)