Filmen Trolltyg i tomteskogen

Skriftlig fråga 2007/08:968 av Sigfrid, Karl (m)

Sigfrid, Karl (m)

den 14 mars

Fråga

2007/08:968 Filmen Trolltyg i tomteskogen

av Karl Sigfrid (m)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Filmen Trolltyg i tomteskogen sändes senast av Sveriges Television, SVT, år 1989. SVT har sedan dess gjort försök att tillägna sig nya sändningsrättigheter, men på grund av dagens upphovsrättslagstiftning är detta omöjligt. Det holländska bolag som ägde rättigheterna till filmen har gått i konkurs och det går inte att spåra en rättighetshavare.

Immateriella verk utan spårbar rättighetsinnehavare, så kallade föräldralösa verk eller herrelösa verk, kan inte lagligt spridas eller användas i nya verk. Verken blir med andra ord inlåsta till ingen nytta. Även om det för närvarande inte går att spåra rättighetsinnehavaren är det förenat med risker att visa en föräldralös film på tv eller att utnyttja ett föräldralöst musikverk i en filmproduktion eftersom en upphovsman alltid riskerar att ge sig till känna i efterhand. Studier visar att denna risk är tillräcklig för att avskräcka potentiella nyttjare. Dagens upphovsrätt uppmuntrar dessutom till rättsliga okynnesprocesser, där ett verk som saknar ekonomiskt värde på marknaden används för att generera pengar genom rättssystemet.

Både EU-kommissionen och US Copyright Office har tagit initiativ för att frigöra föräldralösa verk från den byråkrati som hindrar människor och företag från att nyttja dem. Även Cecilia Renfors utredning (Ds 2007:29) tar upp problemet och nämner en rad olika tänkbara lösningar.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att frigöra så kallade föräldralösa verk från den upphovsrättsbyråkrati som omöjliggör nyttjande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-14 Anmäld: 2008-03-14 Besvarad: 2008-03-19 Svar anmält: 2008-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-19)