Familjeåterförening i praktiken

Skriftlig fråga 2018/19:529 av Christina Höj Larsen (V)

Christina Höj Larsen (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Principen om familjens enhet fastslogs för första gången 1948 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Att familjen har rätt till samhällets och statens skydd har sedan dess fastslagits i flera konventioner om mänskliga rättigheter.

Genom lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige inskränktes rätten till familjeåterförening kraftigt. Regeringen har nu aviserat att de som får asyl som alternativt skyddsbehövande ska få rätt till familjeåterförening. Det är ett mycket välkommet besked som bland annat kommer att ge många syrier rätt till familjeåterförening.

Sedan tidigare finns stora brister i hur denna rättighet efterlevs i praktiken. För att få rätt att återförenas med en familjemedlem som har fått uppehållstillstånd i Sverige måste den som är kvar i hemlandet intervjuas vid en svensk beskickning. För syrier innebär detta att familjeåterförening är näst intill omöjligt. Den svenska ambassaden i Damaskus har sedan den 29 mars 2012 reducerad verksamhet, och viserings- och migrationsfrågor hanteras av ambassaderna i grannländerna Turkiet, Saudiarabien, Egypten, Jordanien och Förenade Arabemiraten, men också i Sudan, enligt beslut från regeringen.

Det är svårt eller omöjligt för syrier att ta sig in i samtliga dessa länder, förutom Sudan som däremot ligger över 250 mil bort. För ett år sedan var kötiden för dessa ärenden vid svenska ambassaden i Khartoum två år. Nu när fler syrier kommer att få rätt till familjeåterförening växer kön sannolikt. Enligt lagen ska hela processen inklusive Migrationsverkets handläggning ta max nio månader.

Under 2017 öppnade Sverige en ambassad i Libanon. Syrier kan få ett korttidsvisum till Libanon, och flera andra EU-länder låter syrier göra intervjuer på sina ambassader i landet. När ambassaden öppnade meddelade regeringen att den skulle utreda möjligheten att ansöka om familjeåterförening vid ambassaden i Beirut ett år efter att den öppnats. För ett år sedan utredde regeringen fortfarande frågan och den har ännu inte meddelat något beslut.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Avser ministern att ta initiativ för att göra det möjligt för syrier att ansöka om familjeåterförening i Libanon?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-04-11 Överlämnad: 2019-04-12 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-04-24 Sista svarsdatum: 2019-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga