Expansionen av Arlanda

Skriftlig fråga 2019/20:1604 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Enligt vissa företrädare från S-MP-regeringen innebär regeringens stöd till Swedavia att regeringen som motkrav ställer att Swedavia inte ska gå vidare med den planerade expansionen av Arlanda, bland annat byggandet av en ny landningsbana. Men Swedavia själv meddelar endast att de temporärt stoppat den planerade expansionen som en effekt av det minskade flygandet till följd av coronapandemin.

Samma dag, den 15 juni, som regeringen presenterade sitt stöd för flyget uttalade Swedavias koncernchef Jonas Abrahamsson följande i ett pressmeddelande: ”Även om vi de närmaste åren inte ser något behov av varken ny terminal- eller bankapacitet, så är det viktigt att bibehålla både flexibilitet och beredskap för att kunna fortsätta utveckla våra flygplatser på längre sikt.”

Swedavia tycks med andra ord inte utesluta en expansion av Arlanda med en fjärde landningsbana, även om det inte är förestående de närmaste åren. En expansion av Arlanda skulle kunna leda till kraftigt ökade utsläpp och hota de svenska klimatmålen samt dessutom försämra den lokala miljön för boende omkring Arlanda.

Regeringen och Swedavia verkar alltså ha olika uppfattningar i frågan om Arlandas expansion.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Har regeringen gett Swedavia i uppdrag att avbryta den planerade expansionen, inklusive byggandet av en ny landningsbana?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-17 Överlämnad: 2020-06-17 Anmäld: 2020-06-22 Svarsdatum: 2020-06-24 Sista svarsdatum: 2020-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga