EU:s linje mot dödsstraff

Skriftlig fråga 1999/2000:443 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 13 januari

Fråga 1999/2000:443

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Anna Lindh om EU:s linje mot dödsstraff

Ett fåtal europeiska länder har kvar dödsstraffet i lagen, men endast Vitryssland har genomfört en avrättning under förra året. Från Turkiet har kommit positiva uttalanden och Albanien har beslutat att avskaffa dödsstraffet. Men ännu står vi långt från målet, att dödsstraffet avskaffats, så arbetet mot dödsstraffet fortsätter att vara en viktig och prioriterad svensk fråga. Hur arbetet mot dödsstraff drivs inom EU finns det däremot frågetecken kring. Det krävs kunskap, samordning och målmedvetenhet för att EU med kraft ska kunna driva arbetet mot dödsstraff framåt. Både bland unionens medborgare och i omvärlden finns berättigade förväntningar på ett aktivt verkande för dödsstraffets avskaffande i tredje land. Amnesty International och katolska kyrkans krav om ett moratorium år 2000 förtjänar ett helhjärtat stöd.

USA har avrättat 600 människor från 1996 till årsskiftet. Bland de avrättade finns både psykiskt sjuka och minderåriga. USA ökar avrättningstakten samtidigt som man förkortar överklagningstiderna och försämrar rättshjälpen. Kina är ett annat land som genomför avrättningar i stor omfattning. För att peka på ytterligare ett land så väljer jag Zambia, där nu förslag till en ny Security Act riskerar att öka bruket av dödsstraff.

Min fråga till regeringen är om statsrådet Anna Lindh är beredd att verka för en samordning inom EU för avskaffande av dödsstraff i tredje land.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-01-13 Anmäld: 2000-01-18 Besvarad: 2000-01-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.