Ensamkommande från Afghanistan

Skriftlig fråga 2016/17:829 av Maria Andersson Willner (S)

Maria Andersson Willner (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I veckan har det varit två tragiska självmord bland asylsökande unga killar i min valkrets Norra Älvsborg. En av dem som tog sitt liv var Jawad Nezami. Han var ensamkommande från Afghanistan och bodde i Trollhättan. Han hängde sig i sitt hem, ett boende för ensamkommande. På FB skriver en av hans vänner: ”Vad ska jag säga till hans boendekamrat? Nu får Jawad Nezami stanna i evighet i Sverige och ingen kan utvisa honom längre? Vila i frid bror, du behöver ej tänka längre på utredningssamtalen.”

Situationen för de ensamkommande barnen är svår och de signaler jag får från skolpersonal och boendepersonal är mycket oroande. Jag hör om svår psykisk stress, skytteltrafik till BUP, svårigheter att klara skolan, ökande missbruk. Och jag hör om en asylprocess som uppfattas som godtycklig, om utredningar som drar ut på tiden lagom till barnen närmar sig 18-årdagen och om att Migrationsverkets åldersuppskrivningar uppfattas som styrda av en egen logik. Jag har hört om fall där åldern skrevs upp med två månader. Det enda den uppskrivningen hade betydelse för var om 18-årsdagen inträffade före eller efter att beslutet fattades.

Migrationsverkets egen granskning av 400 beslut fattade under 2016 visar på stora brister i kvalitet. 13 procent av besluten var diskutabla och 2 procent rent felaktiga. Detta är såklart allvarligt för rättssäkerheten.

Biståndspersonal med insyn i situationen på marken i Afghanistan menar att de ungdomar som återvänder hamnar i en mycket utsatt situation. I Tyskland stoppar fem delstater utvisningar till Afghanistan eftersom säkerhetsläget är svårbedömt och dessutom har försämrats kraftigt de senaste månaderna.

I regeringens egen bedömning i samband med den svenska militära insatsen i landet beskrivs den svåra situation som Afghanistan befinner sig i; 2016 rapporterades det högsta antalet civila dödade och skadade sedan FN började rapportera civila offer 2009. Även den humanitära situationen har fortsatt försämrats, respekten för mänskliga rättigheter är svag, rättssäkerheten är svag och tortyr och våldsbrott förekommer i stor skala.

Alla ensamkommande unga asylsökande ska behandlas på ett rättssäkert och människovärdigt sätt, något mindre kan inte vara acceptabelt.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad har ministern och regeringen för arbete på gång för att säkerställa att asylprocessen är rättssäker och human, och att de bedömningar som görs baseras på adekvata uppgifter om säkerhetsläget i Afghanistan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-14 Överlämnad: 2017-02-14 Anmäld: 2017-02-15 Svarsdatum: 2017-02-22 Sista svarsdatum: 2017-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga