En öppen och fri samhällsdebatt

Skriftlig fråga 2018/19:878 av Aron Emilsson (SD)

Aron Emilsson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Internet har revolutionerat vår kommunikation och olika former av opinionsbildare och kreatörer kan numera enkelt nå ut till miljarder människor världen över med samhällsdebatt, sin konst, sina berättelser och sina åsikter. Idag utgörs internets infrastruktur till stor del av ett fåtal globala bolag, vilket i förlängningen innebär att ett fåtal globala bolag även styr över denna infrastruktur.

Det leder till att såväl privata som mindre kommersiella aktörer i stort sett måste gå genom dessa aktörer om de vill nå sin publik. Flera mindre medieaktörer lägger upp innehåll på Youtube och många av tidningar använder Facebook för att sprida innehåll och kommunicera med sina kunder.

Detta har utarmat medielandskapet över hela världen, små lokala aktörer är direkt beroende av de stora nätaktörernas infrastruktur samtidigt som de konkurrerar med dessa om annonspengar.

Samtidigt är många oberoende medieskapare beroende av dessa bolag för att kunna dela ut sitt innehåll. Dessa aktörer är till fullo beroende av de stora nätjättarnas infrastruktur eftersom de ofta inte har någon egen kanal eller ett eget fönster att lägga upp sitt innehåll på.

Efter påtryckningar från EU, makthavare och olika kommersiella aktörer på infrastrukturplattformarna rörande vem som får ladda upp material, och vilket material som ska tas bort från plattformarna, har dessa plattformar stängt av eller tagit bort delar av oberoende kreatörers material.

Internet har möjliggjort en kreativ revolution, med otroliga möjligheter att dela med sig av material över hela världen. Samtidigt hotas den fria uttrycksfriheten av de stora nätplattformarnas marknadsdominans och deras agerande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder anser ministern behöver vidtas inom hans ansvarsområde för att säkra en öppen och fri samhällsdebatt i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-08-08 Överlämnad: 2019-08-12 Besvarad: 2019-08-26 Sista svarsdatum: 2019-08-26 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga