En konkurrenskraftig kraft- och fjärrvärme

Skriftlig fråga 2020/21:2207 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Kraftvärmen är viktig i det svenska energisystemet då den bidrar till effektförsörjningen vintertid, är planerbar och mildrar effektbehovet genom värmeleveranserna. Vår uppfattning är därför att det behövs en strategi för hur konkurrenskraften kan stärkas för kraft- och fjärrvärmen.

I rapporten Heltäckande bedömning av potentialen för uppvärmning och kylning föreslår Energimyndigheten att en samlad översyn av de styrmedel som påverkar kraftvärmen genomförs och att det utreds vilken den samlade effekten är och vid behov föreslår förändringar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser ministern och regeringen att vidta åtgärder för att se över de styrmedel som påverkar fjärr- och kraftvärmen för att stärka deras konkurrenskraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-16 Överlämnad: 2021-03-17 Anmäld: 2021-03-18 Svarsdatum: 2021-03-24 Sista svarsdatum: 2021-03-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga