En humanare bedömning för riskgrupper

Skriftlig fråga 2020/21:246 av Julia Kronlid (SD)

Julia Kronlid (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Utifrån ett tillkännagivande från riksdagen har regeringen tagit fram en förebyggande sjukpenning som kan ansökas av personer som tillhör en riskgrupp och som måste avstå från arbete för att undvika smitta av covid-19.

Det har dock framkommit flera exempel på personer som inte blivit beviljade ersättning på grund av att det i vissa fall har krävts att man ska ha två diagnoser. Det har exempelvis inneburit att en person med en komplicerad medfödd hjärtsjukdom inte har bedömts tillhöra en riskgrupp och därmed kunna få ersättning eftersom personen inte samtidigt har diabetes.

Regeringen avsatte 5,3 miljarder för reformen, och Försäkringskassan räknade med ca 100 000 ansökningar men det har endast inkommit ca 3 000 ansökningar. Så någon oro för ett överutnyttjande eller för att överskrida budgeten borde inte behöva finnas. Ändå har bedömningarna varit snäva och cirka hälften har fått avslag.

Det är positivt att regeringen har förbättrat kriterierna så att kronisk lungsjukdom med väsentligt nedsatt lungkapacitet räknas som en riskgrupp utan att det behövs ytterligare en diagnos. Vi anser dock att det borde finnas utrymme för att fler diagnoser räcker som ensam diagnos vid exempelvis allvarliga hjärtsjukdomar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Kommer statsrådet att agera för att lätta upp det strikta regelverket kring att det ska krävas två av vissa diagnoser, så att de som tillhör riskgrupper och behöver skyddas från smitta inte behöver drabbas av ett avslag i ansökan om ersättning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-10-19 Överlämnad: 2020-10-19 Anmäld: 2020-10-20 Sista svarsdatum: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-10-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga