elproduktionen i Danmark

Skriftlig fråga 2003/04:1437 av Strandberg, Torkild (fp)

Strandberg, Torkild (fp)

den 15 juli

Fråga 2003/04:1437

av Torkild Strandberg (fp) till miljöminister Lena Sommestad om elproduktionen i Danmark

Elproduktionen i Norden baseras huvudsakligen på vattenkraft, kärnkraft och konventionell värmekraft. I Sverige svarade vattenkraften för 40 % av den totala elproduktionen under 2003. De svenska kärnkraftverken svarade för ca 50 %.

Danmarks elproduktion baseras till största delen på förbränning av kol och naturgas i kraftvärmeverk och kondenskraftverk. En mindre del av elproduktionen baseras på vindkraft och biobränslen. Elproduktion baserad på kol, olja och gas står för 80 % av elproduktionen i Danmark. Danmarks val att låta de fossila bränslena dominera landets energiförsörjning leder till stora utsläpp av framför allt koldioxid, men även svavel och tungmetaller. Koldioxidens effekter på växthuseffekten är väl kända. Globala klimatförändringar som orsakats av människan är ett av vår tids största miljöhot. Dessa utsläpp drabbar inte bara Danmark utan även till stor del Sverige och övriga Europa.

Sveriges regering har därför ett stort miljöpolitiskt ansvar att i förhållande till Danmark med kraft driva frågan om en omställning av det danska energisystemet från förbränning av kol och olja till miljömässigt hållbara alternativ.

Vad avser miljöministern att vidta för åtgärder för att motverka att regeringens avveckling av kärnkraften inte innebär fortsatt import av framför allt dansk kolkraftsproducerad el?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-07-15 Besvarad: 2004-08-12 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-12)