Egenproducerad el vid strömavbrott

Skriftlig fråga 2017/18:99 av Mikael Dahlqvist (S)

Mikael Dahlqvist (S)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Allt fler fastighetsägare sätter solceller på sina tak. Energimyndigheten räknar med en fördubbling varje år. Sedan 70-talet har många fritidshus använt solceller som sin enda elförsörjning. Nu är det främst villor som minskar sin elkostnad under de soliga dagarna – en positiv utveckling som regeringen väljer att stödja genom bland annat höjt solinvesteringsstöd.

I dag är det nätbolagen som sköter mätningen av inkommande och utgående el. De flesta elbolag köper tillbaka el som produceras av de kunder som de levererar el till. När antalet solceller ökar innebär det att en allt större mängd egenproducerad el köps av nätbolagen. Problemet är dock att husägare i dagsläget inte kan använda den el som produceras på det egna taket om det blir ett elavbrott. Det tekniska system som används kräver elförsörjning utifrån för att kunna använda den egenproducerade elen.

I dagens samhälle talas det alltmer om kriser och avbrott i de system som det moderna samhället är beroende av. MSB har till och med skickat ut en enkel broschyr till hushållen om vad man bör tänka på om el och vatten skulle få avbrott. Det växande antalet solceller på medborgarnas villor och flerfamiljshus skulle kunna vara en utomordentligt viktig hjälp vid ett strömavbrott.

Den tekniska lösning som krävs för att göra det möjligt att använda den egenproducerade elen vid strömavbrott måste garanteras av nätbolagen, som har monopol på sina marknader. Här behövs ett politiskt ansvarstagande, och regeringen bör driva på och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas, både utifrån rätten att kunna använda sin egenproducerade el och utifrån ett krisperspektiv vid långvariga strömavbrott.

Min fråga till statsrådet Ibrahim Baylan är därför följande:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att konsumenter ska kunna använda sin egenproducerande el även vid strömavbrott?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-10-12 Överlämnad: 2017-10-13 Anmäld: 2017-10-17 Svarsdatum: 2017-10-25 Sista svarsdatum: 2017-10-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga