E-handelsdirektivet

Skriftlig fråga 2020/21:424 av Niels Paarup-Petersen (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

EU-kommissionens arbete med Digital Services Act, DSA, fortskrider. Kommissionens samråd avslutades för några månader sedan, och nu har regeringen tagit fram ett positionspapper inför att förslaget senare presenteras.

En förändring av e-handelsdirektivet påverkar alla individer och företag som är verksamma på nätet. I dag har enskilda stater antagit varierande lagstiftning som påverkar hur e-handelsdirektivet och den inre marknaden fungerar i praktiken. Bristen på harmonisering medför utmaningar för svenska företag.

Det var välkommet att ta del av regeringens position. Samtidigt lämnar dokumentet en del obesvarat, i synnerhet om hur yttrandefriheten kan värnas om plattformarna genom lag åläggs ansvar att hålla olagligt innehåll borta permanent – det som regeringen kallar för notice and stay down – vilket ökar risken för integritetskränkningar. En sådan skyldighet förutsätter allmän övervakning, något som regeringen anser fortsättningsvis ska vara förbjudet. Vissa aktörer driver dessutom på för att även skadligt innehåll, alltså inte bara olagligt, ska inbegripas i regleringen, vilket vore problematiskt då ett sådant scenario lämnar till vad som i praktiken är ett fåtal techjättar att bedöma vad de anser är skadligt. Vad som är olagligt i ett land kan vara lagligt i ett annat, eller något som anses enbart skadligt i ett land kan anses olagligt i ett annat.

Vi bör inte lägga i händerna på plattformsföretagen att bedöma vad som är problematiskt eller inte samt övervaka alla användare för att förhindra att olagligt innehåll förekommer, det skulle kunna få långtgående konsekvenser för yttrandefriheten. Därför är det rimligt att regeringen formulerar mer djupgående tankar kring hur detta ska åstadkommas genom exempelvis demokratiska processer.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Kan statsrådet utveckla hur yttrandefriheten ska värnas i detta sammanhang, och har regeringen en strategi för att lyckas uppnå detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-11-11 Överlämnad: 2020-11-12 Anmäld: 2020-11-13 Svarsdatum: 2020-11-18 Sista svarsdatum: 2020-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga