E-cigaretter

Skriftlig fråga 2020/21:2979 av David Josefsson (M)

David Josefsson (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Royal College of Physicians (motsvarande Svenska Läkaresällskapet) rapport Smoking and health 2021: A coming of age for tobacco control? innehåller ett antal rekommendationer för att minska rökningens skadeverkningar utifrån aktuellt forskningsläge.

Bland annat föreslår rapporten statliga mediekampanjer som lyfter fördelarna med att byta från cigaretter till e-cigaretter (också kallat vejpning), att inte per automatik inkludera vejpning i allmänna rökförbud och att e-cigaretter ska ingå som en standardmetod för att behandla tobaksberoende. Royal College of Physicians föreslår också att det på de varningstexter som finns på e-cigaretter tydligt ska framgå att vejpning förmodligen är substantiellt mindre farligt än rökning av tobak.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Är ministern beredd att ta initiativ i enlighet med ovan beskrivna rekommendationer från Royal College of Physicians gällande vejpning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-25 Överlämnad: 2021-05-25 Anmäld: 2021-05-26 Svarsdatum: 2021-06-02 Sista svarsdatum: 2021-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga