Den politiska hungerstrejken i Turkiet

Skriftlig fråga 2018/19:115 av Kadir Kasirga (S)

Kadir Kasirga (S)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sedan den 7 november 2018 hungerstrejkar Leyla Güven, parlamentariker för socialdemokratiska HDP, i protest mot fängslandena av demokratiskt folkvalda politiker och mot den inhumana isoleringen av PKK-ledaren Abdullah Öcalan som avtjänar sin livstidsdom på fängelseön Imrali. Sedan den 27 juli 2011 förvägras Öcalan att träffa sina advokater.

Hungerstrejken har spridit sig till flera fängelser och i skrivande stund har fler än 300 politiska fångar inlett hungerstrejker i solidaritet med Leyla Güven.

Det är värt att notera att Öcalan och HDP hade en viktig roll i fredprocessen som pågick mellan den turkiska staten och PKK. Denna process utmynnade i en vapenvila i Turkiet från mars månad 2013 som varade till juli månad 2015.

Detta är en period som i dag känns väldigt långt tillbaka med tanke på den auktoritära utvecklingen, repressalierna mot oliktänkare, frihetsberövandet av folkvalda parlamentariker och det eskalerande våldet i de kurdiska provinserna.

Sedan 1999 har Turkiet kandidatlandstatus i EU, vilket ställer krav på att kandidatlandet följer Europarådets konventioner om mänskliga rättigheter och uppfyller Köpenhamnskriterierna som innebär politiska och ekonomiska kriterier som ett kandidatland måste uppfylla för att kunna bli medlem i EU.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Avser ministern att ta några initiativ på EU-nivå för att förmå Turkiet att följa Europarådets konventioner om mänskliga rättigheter och Köpenhamnskriterierna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-04 Överlämnad: 2019-02-05 Anmäld: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga