Den nya tågpassagerarförordningen

Skriftlig fråga 2019/20:585 av Angelica Lundberg (SD)

Angelica Lundberg (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Tågpassagerare har i dag rätt till återbetalning av biljetten eller ombokning om tåget är inställt. För flyg gäller samma sak; konsumenten får alltid biljettpriset återbetalt om flyget är inställt, oavsett vad anledningen är.

EU-kommissionens förslag till ny tågpassagerarförordning föreslår ett undantag för järnvägsföretagens skyldighet att betala ersättning om de kan bevisa att förseningen har orsakats av svåra väderförhållanden eller större naturolyckor som äventyrar den säkra driften av tjänsten och att den inte kunde ha förutsetts eller förhindrats även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits, så kallad force majeure. Detta röstade EU-parlamentet emot i sitt förslag, men i rådets allmänna inriktning, där regeringen medverkat, finns skrivningen kvar, om än något omarbetad. Artikeln i fråga, artikel 17, hette i kommissionens originalförslag ”Ersättning av biljettpriset” men heter nu i rådets allmänna inriktning bara ”Ersättning”. Om man fortfarande syftar på återbetalning av biljettpriset eller nu i stället enbart behandlar kompensation under detta avsnitt framgår inte vare sig i underlaget, i regeringens ståndpunkt eller i svaret på de frågor som undertecknad ställt till statsrådet och statsrådets medarbetare under behandling i civilutskottet och EU-nämnden. Om svenska konsumenter även i fortsättningen kommer att ha rätt till återbetalning av biljettpriset vid inställda tåg som beror på force majeure, så som flygpassagerare har, är därför en obesvarad men högst väsentlig fråga. 

Därför vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Om rådets allmänna inriktning blir den som EU antar, kommer svenska tågpassagerare även i framtiden att få kostnaden för biljetten återbetald i händelse av inställt tåg, oavsett vad anledningen till inställandet är?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga